Zeldzame huisdieren krijgen een bescherming bij ruimingen tijdens uitbraken van dierziekten. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) beheert een zogenoemd paraplubestand waarin zeldzame dieren apart zijn aangemerkt. Zij zullen bij uitbraken van dierziekten en uitvoering van fosfaatregelgeving gespaard worden wanneer dit kan.

Waarom is goede registratie van zeldzame dieren belangrijk?
Om zeldzame rassen te kunnen beschermen, moet geregistreerd worden welke dieren tot zo’n zeldzaam Nederlands huisdierras behoren. Daarom heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) besloten dat zeldzame huisdierrassen een extra vlag ‘zeldzaam huisdierras’ krijgen in de landelijke Identificaite & Registratie (I&R)-database.

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is aangewezen om deze vlag in de database te plaatsen. Dit gaat via het ‘paraplubestand’. Hiermee worden zeldzame dieren herkenbaar en kunnen ze eventueel uitgezonderd worden als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. Denk bijvoorbeeld aan mond- en klauwzeer (MKZ).
Het ministerie kán dan zeldzame rassen anders behandelen dan ‘gangbare’ rassen. Zo kunnen ze eventueel kiezen voor quarantaine in plaats van ruiming. Ook helpt een goede registratie bij specifieke regelgeving voor de zeldzame rassen zoals de fosfaatreductieregeling. De SZH heeft namelijk gezorgd dat zeldzame rassen een uitzonderingspositie hadden in deze regeling en hiervoor moesten de dieren gevlagd zijn via het paraplubestand.

Welke rassen zijn zeldzaam?
Een ras is zeldzaam als er minder dan 6000 vrouwelijke dieren geregistreerd zijn, volgens de definitievan de FAO. Een dier hoort tot een zeldzaam ras als het is opgenomen in een stamboek, met een bloedvoering van minimaal 87% raszuiverheid. De Nederlandse overheid heeft meerdere internationale verdragen ondertekend, waarin landen beloven de agrobiodiversiteit te bewaken, zodat het aantal dieren van zeldzame Nederlands rassen niet vermindert (Convention on Biological Diversity en het Global Plan of Action on Animal Genetic Resources).

bron: szh.nl