Het gaat niet goed met de wilde zoogdieren die leven in agrarisch gebied. Die conclusie trekt de Zoogdierenvereniging op basis van de nieuwe Rode Lijst Zoogdieren. De Rijksoverheid publiceert de lijst elke tien jaar, zij signaleren daarin hoe het gaat met de wilde zoogdieren van Nederland. De lijst geeft een overzicht van bedreigde en niet bedreigde soorten. 

Er zijn verschillende rode lijsten, voor verschillende dier- en plantgroepen. Zo is er een rode lijst voor bijen, voor vissen en voor vaatplanten. De meest recente Rode Lijst Zoogdieren is op 2 november jl. vastgesteld.

Zoogdieren in agrarisch gebied: steeds meer bedreigd

Uit de nieuwste Rode Lijst blijkt dat met name zoogdieren die in agrarisch gebied het moeilijk hebben. Denk aan de bunzing, de hazelmuis en de wezel. Opvallend is dat zelfs algemene soorten bedreigd raken. Zo zijn de aantallen van konijn en haas sinds 1950 met 60 tot 70% achteruit gegaan. Beschermingsmaatregelen zijn nodig, volgens de Zoogdiervereniging.

Gelukkig zijn er voorbeelden dat deze maatregelen helpen: de otter is hét voorbeeld dat bescherming helpt. De otter stond op de vorige lijst (2009) als ‘verdwenen uit Nederland’. Nu komt het dier niet eens meer voor op de Rode Lijst.

Positief nieuws

De Rode lijst laat positief nieuws zien over een aantal zeezoogdieren. De zeehond en de bruinvis staan niet meer op de lijst. Maar ook de bever en de boommarter komen niet meer in de lijst voor. De vooruitgang van deze soorten betekent dat de Rode Lijst korter is dan tien jaar geleden.