Welzijnsproblemen bij schapen hangen grotendeels samen met hitte, lammersterfte, hoge ziektegevoeligheid en oormerken.

In het dossier ‘Welzijn schapen’  van het Dierenwelzijnsweb worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij schapen besproken. Het Dierenwelzijnsweb maakt welzijnsdossiers over gehouden dieren.

Elk dossier bevat een inleiding met een korte beschrijving van het dier en de context waarin het wordt gehouden. Ook worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen geïntroduceerd.

Bron: Dierenwelzijnsweb