Na Belgie zijn er in Italie vogelgriepbesmettingen vastgesteld. De uitbraken lijken te bevestigen dat het hoogpathogene H5N8-virus nog steeds rondwaart in Europa.

In Belgie zijn alle bufferzones opgegeven. Er is enkel nog een beperkingsgebied (Brunehaut-Rumes) ten gevolge van de besmetting in het Franse Brillon.

Sinds eind juli is Italië aan de beurt. In de regio Lombardije werden op 2 pluimveebedrijven en bij een hobbyfokker een besmetting met het hoog pathogene H5N8 vastgesteld. Het eerste bedrijf betreft een kalkoenenbedrijf met een kleine 20.000, 3 maanden oude kalkoenhennen. Ook een groot legkippenbedrijf (500.000 dieren) in dezelfde regio bleek besmet alsook enkele eenden bij een
hobbyfokker.

Normaal komt het hoogpathogene virus niet voor in de zomer in Europa. Maar na België, Frankrijk is het nu opgedoken in Italië. De grote verspreiding bij wilde watervogels zorgt er vermoedelijk voor dat het virus ook in de zomer kan overleven.