Op een biologisch pluimveebedrijf in Tzum (Fr.) is vogelgriep geconstateerd. Het bedrijf met één stal en een buitenuitloop telt zo’n negenduizend legkippen. Alle dieren zullen maandag worden geruimd.

Ook wordt in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee ingesteld. Hoewel het waarschijnlijk om de milde H7-variant van vogelgriep gaat, worden de kippen toch geruimd. Dit omdat deze variant kan muteren in een zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke variant. De ruiming, door middel van vergassing, wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit op basis van Europese regelgeving.

Controle

Het vogelgriepvirus werd tijdens een controle ontdekt. Deze was uitgevoerd omdat de kippen de laatste dagen meer kippen dood gingen. Ook namen de dieren minder voedsel tot zich. Tevens bleek dat er minder eieren gelegd werden.