Bij hobbypluimvee in Lippstadt bij het Duitse Soest (Westfalen) is een laag-pathogene variant van het vogelgriepvirus subtype H7 vastgesteld. Dat heeft het Duitse landbouwministerie gemeld bij deĀ  OIE.

Volgens de door deze internationale organisatie voor de veterinaire gezondheid verstrekte informatie zijn ruimĀ 14 dieren geruimd en een reeks soortgelijke hobbybedrijfjes in de omgeving preventief op slot gegaan. In de omgeving is een beperkingsgebied van 1 kilometer ingesteld, waarbinnen het vervoer van pluimvee en eieren is verboden.

Het verbod treft diverse hobbypluimveehouders, die gezamenlijk 1.250 stuks pluimvee hebben.