Een verkeersbord dat boerin en kunstenares Tine van Houselt schilderde en bij haar koe-oversteekplaats aan de Dochterenseweg in het Gelderse Laren stond, is gestolen. Het andere exemplaar is veiligheidshalve weggehaald.

“Ik ben er goed ziek van. Het is niet zomaar een bord. Hierop staat Bes, een van mijn lievelingskoeien. Bovendien zit er minstens dertig uur werk in zo’n verkeersbord”, zegt Tine van Houselt.

De boerin gaat er vanuit dat het verkeersbord uit balorigheid is ontvreemd. ‘Het hangt nu vast in een keet, in een caravan die volgende week meegaat naar De Zwarte Cross of in een studentenkamer.’

Van Houselt heeft op Facebook een oproep geplaatst om het bord terug te brengen.