De kosten van I&R schapen en geiten dreigen opnieuw oneerlijk verdeeld te worden, vindt de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH).

De NBvH heeft in een brief aan de staatssecretaris gepleit voor een eerlijke verdeling van de kosten. De vereniging wil dat het ministerie stopt met het hanteren van een vast basistarief per Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) voor de houders van schapen en geiten. Het registratiesysteem met een centrale databse zou volledig moeten worden gefinancierd uit betalingen voor mutaties. Gepleit wordt voor de invoering van het principe ”de gebruiker betaalt”.

Recent werd bekend dat het ministerie van EZ denkt aan het verlagen van het basistarief per UBN van € 33,50 naar € 19 per jaar. De NBvH is het daar niet mee eens en vindt dat het basistarief helemaal van tafel moet.