Schapen en runderen die het Drentse Landschap inzet voor begrazing, dragen geen besmettelijke ziektes bij zich. Dat blijkt uit vierjarig onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Het Drentse Landschap zet schapen en runderen in voor het begrazen van haar natuurgebieden. Deze dieren komen zo direct en indirect in contact met andere dieren die ziekten bij zich kunnen hebben die overdraagbaar kunnen zijn. Uit onderzoek dat de afgelopen 4 jaar is gedaan naar de gezondheid van de runderen en schapen van Het Drentse Landschap blijkt dat de dieren die de stichting inzet voor het beheer, gezond zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor overdraagbare aandoeningen of aanwezige infectieziekten gevonden.

Verantwoordelijkheid

In het kader van de verantwoordelijkheid voor diergezondheid en volksgezondheid en ter ondersteuning van het beheer van Stichting Het Drentse Landschap, heeft de stichting besloten dat het belangrijk is een beeld te hebben van de gezondheidsstatus van haar dieren. In 2009 werd aan de GD de opdracht gegeven dit onderzoek in een vierjarig monitoringsproject uit te voeren. Financieel werd het project gesteund met bijdragen van Het Drentse Landschap, Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, ministerie van Economische Zaken en het POP2: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.