Houders van varkens die buiten lopen, hoeven deze dieren voorlopig niet naar binnen te doen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten geraadpleegd over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen in België. De deskundigengroep laat weten dat buiten gehouden varkens geen groot risico lopen op besmetting als de locaties waar zij worden gehouden niet in de buurt van een besmet gebied liggen. Maatregelen zijn daarom nog niet nodig, aldus Schouten.

België gaat varkens ruimen
De uitbraak in België beperkt zich vooralsnog tot wilde zwijnen in Belgisch Luxemburg. Er zijn inmiddels negen besmette dieren aangetroffen. Omdat de uitbraak nu al gevolgen heeft voor de varkenssector in dat land – dertien landen buiten Europa hebben een importstop ingesteld voor Belgisch varkensvlees – wil de Belgische overheid overgaan tot het ruimen van circa 4000 gehouden varkens in het besmet verklaarde gebied (63.000 ha), in de hoop dat de export zich kan herstellen.

In Nederland is tot dusver geen Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen, aldus Schouten. Mocht er een geval worden gevonden dan wordt er een besmet gebied ingesteld met daaromheen een buffergebied. ”Het besmette gebied zou moeten worden gesloten voor tal van activiteiten waaronder de jacht en recreatie zodat rust wordt gecreëerd in de zwijnenpopulatie en om de epidemiologische situatie in kaart te brengen. Reductie van het aantal zwijnen in het buffergebied (dat nog vrij is van AVP) heeft als doel de kans op verspreiding door migratie van zwijnen uit het besmette gebied naar het vrije gebied zo klein mogelijk te maken.”

Kans op introductie via wilde zwijnen zeer klein
De deskundigen oordelen dat de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest door wilde zwijnen de komende maanden zeer klein is, gezien de afstand tot de besmette gebieden en beperkte afstanden die wilde zwijnen afleggen. Menselijk handelen wordt nog altijd als grootste risicofactor gezien. De kans dat mensen het virus binnenbrengen is klein tot medium. De kans op introductie in Nederland is met de vondst van de besmette wilde zwijnen in België niet veel toegenomen, aldus Schouten. De deskundigen hebben wel aangegeven dat de kans op introductie in Nederland toeneemt naarmate het aantal besmette gebieden toeneemt.

Bron: Levende Have