In deze serie komen oude(re) mensen aan het woord die decennia lang een veehouderij gerelateerd beroep uitoefenden. Zij kunnen boeiend vertellen over hun leven voor en tijdens de schaalvergroting en alle moderniseringen in de veehouderij. Het woord is aan Kees Janson (75), sinds 2012 ambachtelijk slager in ruste, alhoewel…

Klik hier voor het artikel