De positieflijst voor zoogdieren gaat nog niet per 1 januari 2014 gelden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wacht nog op een advies over de voorwaarden waaronder sommige dieren gehouden moeten worden.

Tijdens het Nota-overleg Dierenwelzijn op 2 december meldde Dijksma dat ze ernaar streeft de positieflijst een half jaar later in te laten gaan, dus per 1 juli 2014. De staatssecretaris zal hierover nog een brief sturen naar de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd om een zienswijze uit te brengen over de aanvullende voorwaarden voor het houden van zoogdieren die op de positieflijst en op de ‘onder voorwaarden te houden’ lijst staan. De Raad voor Dieraangelegenheden verwacht medio december een tussentijdse versie van zijn zienswijze op te leveren, een een definitieve versie in het voorjaar van 2014. Deze opsplitsing in twee fasen is nodig om houderijvoorschriften van goede kwaliteit en met breed draagvlak te kunnen opleveren.

Voor het opstellen van de houderijvoorschriften zal de Raad houderijverenigingen en maatschappelijke organisaties vragen om hun kennis in te brengen.