Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1% van alle landbouwbedrijven. Op de biologische boerderijenĀ worden 51.000 runderen, 60.000 varkens, 20.000 schapen, 26.000 geiten en 2,2 miljoen kippen biologisch gehouden. In de veestapels variĆ«ren de aandelen van 0,5% voor varkens tot ruim 7% bij melkgeiten.

Ten opzichte van 2011 is er over vrijwel de hele linie sprake van groei bij het houden van dieren. Vooral het aantal biologisch gehouden kippen is met 20% fors gegroeid. Bij de melkgeiten, runderen en de varkens bedroeg de toename tussen 1 april 2011 en 1 april 2012 per diersoort 4 tot 5%. Bij de schapen nam het aantal af met enkele procenten. Dit komt overeen met deze ontwikkeling in de totale landbouw.

Drie procent cultuurgrond

In totaal hebben de biologische bedrijven 48.400 hectare biologische cultuurgrond in gebruik, bijna 3% van alle cultuurgrond. Drie kwart hiervan is grasland en groenvoedergewassen.

Zie voor een grafische weergave en meer cijfers de site van het CBS.