De Gezondheidsdienst voor Dieren en de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie NSFO hebben de tijdelijke wederzijdse erkenning van zwoegerziektetests verlengd tot 1 september. Dit vergemakkelijkt het houden van schapenfokdagen.

De overeenkomst liep eerst tot 1 juli. Het uitvoeren van audits van de noodzakelijke NSFO-certificering kost meer tijd dan verwacht. Om toch fokdagen te kunnen organiseren waar schapen uit het GD-programma en dat van de NSFO bij elkaar komen, is de tijdelijke erkenning verlengd met twee maanden.