De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een nieuwe test die een leverbotinfectie bij paarden kan aantonen.

Deze tijd van het jaar staat bekend als de tijd waarin nogal eens problemen optreden door leverbotinfecties bij (kleine) herkauwers. Over leverbot bij het paard krijgt de GD in deze periode ook veel vragen.

Hoewel paarden meer intrinsieke weerstand hebben, is het zeker mogelijk dat zij geïnfecteerd raken met leverbot. Met name in gebieden waar Fasciola hepatica endemisch voorkomt bij herkauwers, kan de prevalentie  oplopen, doordat het grasland zwaar besmet is met infectieuze stadia (metacercariën).

De nieuwe test geeft zeer specifiek het aantal leverboteieren per gram mest weer. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het bij paarden niet altijd tot ei-uitscheiding komt. Desondanks kan een positief mestonderzoek wel meer duidelijkheid geven in geval van een paard met een vaag klinisch beeld. Voor deze test is circa 25 gram, liefst verse mest, nodig.