De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft stappen ondernomen tegen een hondenfokker die illegaal het logo van de SZH gebruikte.

Per toeval kwam de SZH een zelfgemaakte stamboom onder ogen, waarbij een hondenfokker het logo van de SZH ten onrechte heeft gebruikt. ,,Een zeer kwalijke zaak”, vindt SZH-woordvoerder Nonja Remijn.

Het betrof een hondenfokker van kooikerhondjes, die al jaren in het vak zit. Deze fokker maakt gebruik van eigen gemaakte stambomen, en misleidt klanten door ten onrechte het logo van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) te gebruiken. De SZH heeft contact gezocht met de betreffende persoon en het logo is verwijderd.

De SZH geeft geen stamboekpapieren uit en laat dat over aan de organisaties waar dat thuishoort, namelijk aan de fokkerijorganisatie van de (honden)rassen en de Raad van Beheer. Het gebruik van het SZH logo was des te meer misleidend omdat de fokker in kwestie bij geen van beide organisaties van rashonden aangesloten was en de SZH onlangs samen met de Raad van Beheer een intentieverklaring ondertekend heeft dat ze meewerkt aan een duurzame fokkerij van een gezonde en sociale honden. Het logomisbruik in deze is dan ook een ernstige zaak.

Het kooikerhondje is weliswaar een inmiddels zeldzaam geworden huisdierras van Nederlandse oorsprong en valt daarmee onder de ondersteuning van de SZH, maar in bovenstaande kwestie had het gebruik van het SZH logo meer met legitimatie van eigen fokkerij te maken dan met de promotie van een zeldzaam ras (zoals de fokker claimde). Remijn: ,,Daarom benadrukt de SZH nog eens dat het logo uitsluitend te gebruiken is door de stichting zelf, of door de door SZH erkende fokcentra en educatieve centra.”