Het Suffolk Stamboek Nederland heeft zich aangemeld als 23-ste lid van het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 17 schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Via de verenigingen zijn er ongeveer 4500 houders van schapen en geiten bij het platform aangesloten.