Wie volgend jaar agrarisch natuurbeheerwil uitvoeren met subsdie, kan de benodigde aanvraag alleen via een zogenoemd gebiedscollectief indienen.

Vanaf 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen nog mogelijk via een collectief beheerplan. Dit geldt voor alle vormen van agrarisch natuurbeheer, weidevogel- en akkervogelbeheer, botanisch beheer en landschapsbeheer. Het individueel aanvragen van agrarisch natuurbeheer is dus niet meer mogelijk. De gebiedscoördinator maakt het collectief beheerplan en neemt de beheerpakketten en oppervlaktes van de deelnemende agrarisch beheerders hierin op.

De deelnemende beheerders bespreken met de gebiedscoördinator met welke oppervlakte zij minimaal en maximaal deelnemen aan het collectief plan. Dit wordt vastgelegd in de SNL-applicatie (Toolkit) en als deelnamebewijs van de beheerder stuurt de gebiedscoördinator een door de beheerder ondertekend aanvraagformulier, de min-max steunaanvraag, op naar Dienst Regelingen. De gebiedscoördinator doet dit in de aanvraagperiode voor het SNL, van 15 november tot en met 31 december 2013, voor alle individuele beheerders.

Klik hier voor meer informatie