Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, heeft deze week tijdens de Europese landbouwraad aangedrongen op aanscherping van de regels voor identificatie en registratie (I&R) van paarden.

Om bij de slacht van paarden de veiligheid van het vlees te kunnen beoordelen moet, naast de aanwezigheid van een elektronische chip en een paardenpaspoort, ook wettelijk verplichte informatie, onder andere behandelingen met diergeneesmiddelen in de periode voorafgaande aan de slacht, worden verstrekt (zogenaamde “voedselketeninformatie”).

,,Als de identiteit van het paard niet betrouwbaar kan worden geborgd, is ook de daaraan gekoppelde voedselketeninformatie minder betrouwbaar”, schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. ,,In Nederland is de laatste jaren gewerkt aan het voorkomen van fraude met de identiteitsdocumenten van paarden, de paspoorten. Hierbij is geregeld dat de informatie van geslachte dieren en ter destructie aangeboden dieren wordt teruggekoppeld aan de centrale databank waarin de paarden zijn opgenomen”, aldus de staatssecretaris.

,,Desalniettemin is het nodig dat dit ook op Europees niveau gebeurt. Nederland heeft in de Europese Raad erop aangedrongen om de bestaande regels voor de identificatie en registratie van paarden nog eens tegen het licht te houden en eventueel bestaande lacunes te verbeteren.”