Drie Bennevelders (Dr.), Wibbina van Ginkel, Marco Borkes en Gijsbert Six, werken al een aantal jaren samen met hun fokkerij van Drents Heideschapen. Begin dit jaar hebben zij zich verenigd onder de naam ‘Schaapskudde Benneveld’.

De kudde bestaat op dit moment uit 50 schapen en 2 Nederlandse Landgeiten. In het komende voorjaar verwachten wij ongeveer 35 lammeren.

Het Drents Heideschaap is het oudste schapenras van het vaste land van West-Europa. Dit schaap komt al duizenden jaren voor in ons land en is onlosmakelijk verbonden aan de provincie Drenthe.

,,Wij tonen het bestaansrecht van het Drents Heideschaap aan door de vele aspecten van het ras te laten zien: de mooie schapen zelf, de schapen als terreinbeheerder, de toepassingen van de wol en de kwaliteiten van het vlees”, zegt Gijsbert Six.

De schapen van de Schaapskudde Benneveld grazen in huisweiden en kleine natuurterreinen in en om de dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo. Hiermee draagt de schaapskudde bij aan het behoud van een waardevol cultuur-historisch erfgoed en verlevendiging van het landschap. De schapen zorgen voor een natuurlijk beheer van de terreinen en maken deel uit van een locale voedselketen. Het vlees wordt afgezet aan afnemers uit de buurt.

Verbonden voelen

,,Wij willen bereiken dat de mensen uit de omgeving de kudde waarderen en zich nauw verbonden voelen bij de schaapskudde zodat zij de schaapskudde beschouwen als een gezamenlijk project. De schaapskudde draagt bij aan de saamhorigheid. Wij betrekken de eigenaren van de terreinen waar gegraasd wordt bij het verzorgen van de schapen. Deze manier van werken past goed in de traditie van schapenhouden zoals die in de Drentse zanddorpen van oudsher plaats vond. Iedere boer had zelf een aantal schapen, die voor een groot deel gezamenlijk beheerd werd.”

In een tijd waarin vele landbouwhuisdieren zoals varkens, kippen en koeien zich terugtrekken achter gesloten staldeuren willen de drie Bennevelders hun dieren juist zichtbaar houden. Op diverse plaatsen kan men groepen van de schaapskudde tegenkomen: in de wisselende begrazingsterreinen, tijdens het verplaatsen en tijdens manifestaties zoals de lammetjesdag en het scheren. De schaapskudde wil als levend cultureel erfgoed in een eigentijdse vorm een wezenlijk onderdeel van de oude gemeente Zweeloo worden. Er is ook een indirect commercieel belang voor het toerisme.

Meer informatie: www.schaapskudde.benneveld.eu