In deze serie komen oude(re) mensen aan het woord die decennia lang een veehouderij gerelateerd beroep uitoefenden. Zij kunnen boeiend vertellen over hun leven voor en tijdens de schaalvergroting en alle moderniseringen in de veehouderij. Maak kennis met Toon Naalden (76). Vanaf de jaren zestig tot even na de eeuwwisseling was hij rundvee inseminator.

Klik hier voor het artikel