Van de onderzochte koeien op een melkveebedrijf in Nederland blijkt 84% 24 maanden na introductie van het Schmallenbergvirus nog steeds virusneutraliserende antistoffen te hebben.
Kalveren geboren uit met Schmallenbergvirus geinfecteerde moederdieren krijgen via colostrum antistoffen tegen het virus binnen. Binnen vier tot zes maanden na geboorte zijn deze echter verdwenen. Een en ander blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen UR.

In het grootste deel van Europa raakte in de periode 2011-2013 vee besmet met het Schmallenbergvirus: meest noordelijk in Finland, Turkije in het oosten, Spanje in het zuiden en Groot-Brittannie in westelijk Europa. Uit serologische onderzoek van bloedmonsters van een representatief deel van landbouwhuisdieren in Nederland blijkt het merendeel van het rundvee antistoffen tegen het virus te hebben.
Na een periode van 24 maanden na de vermoedelijke eerste introductie van Schmallenbergvirus op het onderzochte bedrijf had 80% van de melkkoeien nog steeds virusneutraliserende antistoffen in het bloed. Het Schmallenbergvirus blijkt zeer efficient om in de bijna immune kudde toch nog vatbare dieren te vinden en te kunnen besmetten. Dit betekent voor de toekomst dat jonge drachtige en onbeschermde koeien het risico lopen op een klinische besmetting.