Koeien lijken baat te hebben bij een kruidenrijke weide. Ook is er een indicatie dat kruiden in grasland en lager antibioticagebruik samengaan.

Twee uitkomsten van het project Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee, waarin de relatie tussen een kruidenrijke weide en diergezondheid is onderzocht.

Het project is opgezet om te verkennen in hoeverre kruiden de kringloop van diergezondheid op bedrijven kunnen sluiten. Het Louis Bolk Instituut heeft daarvoor in 2011 onderzoek op 22 melkveebedrijven uitgevoerd. Uit de verschenen resultaten blijkt dat kruiden een positieve bijdrage aan diergezondheid kunnen leveren wanneer ze in een bepaalde mate deel uitmaken van het rantsoen.

Nieuwe indicator

Tijdens het onderzoek is een indicator ontwikkeld die het aandeel kruiden, op basis van droge stof, combineert met de potentiƫle medicinale werking. Het gaat om de indicator Medicinal Herb Enriched graslands, afgekort MHE. Er bleek een relatie te bestaan tussen deze nieuwe indicator en het antibioticagebruik op de deelnemende bedrijven. Hoe hoger de MHE-waarde van het bedrijf, hoe lager het aantal dagdoseringen met een antibioticum per gemiddeld aanwezig productiedier in een kalenderjaar. Wat betreft antibioticumgebruik is de veehouder natuurlijk de bepalende factor, maar de MHE biedt perspectief om de relatie tussen het aandeel kruiden in de weiden en koegezondheid verder te verkennen.

Om de relatie tussen koegezondheid en kruiden beter te begrijpen, is het nodig te onderzoeken welke kruiden onder Nederlandse omstandigheden effectief bijdragen aan gezondheid en hoeveel van deze kruiden nodig is. De studie bevestigt ook wat veehouders waarnemen: koeien lijken baat te hebben bij een gevarieerd dieet.