Vooral in gebieden met een hoge grondwaterstand is er dit jaar een grote kans op een matige tot ernstige leverbotbesmetting.
Dit concludeert de Werkgroep Leverbotprognose naar aanleiding van het feit dat de werkgroep vanaf augustus en tot in november leverbotinfecties heeft vastgesteld.

Vanaf augustus is gedurende een lange periode een besmetting op het gras afgezet. Daardoor bestaat vooral in de gebieden met hogere grondwaterstanden een re´┐Żle kans op een matige tot ernstige leverbotbesmetting.

Om een besmetting te voorkomen is het voor alle gevoelige diersoorten verstandig om de dieren te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen. Indien dit met de schapen niet mogelijk is adviseert de Werkgroep Leverbotprognose om in de bekende leverbotgebieden en in gebieden met een verhoogde grondwaterstand de schapen om de zes tot acht weken te behandelen, afhankelijk van het leverbotmiddel.