Op een paardenhouderij in Aerdenhout (Noord Holland) is een uitbraak van Rhinopneumonie vastgesteld.

Paarden van de locatie worden niet vervoerd. Paarden uit de directe omgeving van de besmette locatie mogen aan de evenementen waaronder keuringen en wedstrijden deelnemen wanneer er een gezondheidsverklaring is afgegeven.

Op de locatie in Aardenhout gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich uit middels abortus en in sommige gevallen neurologische verschijnselen. De Gezondheidsdienst heeft dit na onderzoek bevestigd. De paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten.

De paarden op de locatie zijn de laatste weken niet met andere paarden in contact zijn geweest. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico.