Afgelopen weekend is bij Lingehoeve Diergeneeskunde in Lienden een uitbraak van Rhinopneumonie vastgesteld.

Paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf (aangrenzende locaties met paarden) mogen alleen aan evenementen waaronder keuringen en wedstrijden deelnemen als er een gezondheidsverklaring is afgegeven.

Op het bedrijf in Lienden gaat het om de neurologische vorm van rhinopneumonie bij één paard. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft dit na onderzoek bevestigd.

Direct bij de eerste verschijnselen is de afdeling, waar die patiënt stond, afgesloten van de andere afdelingen. De eigenaren van andere opgenomen patiënten op deze afdeling zijn geïnformeerd. Ook de eigenaren van andere patiënten die op die afdeling hadden gestaan voordat het paard ziek werd, zijn hierover geïnformeerd. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico.

Meer informatie over Rhinopneumonie is te vinden op de site van de SectorRaad Paarden (SRP) www.sectorraadpaarden.nl