Negen schaapskuddes op de heidevelden in Gelderland krijgen vanaf volgend jaar structureel geld van de provincie.

De provincie wil jaarlijks 260.000 euro in de schaapskuddes steken omdat deze vorm van begrazing weliswaar duurder is, maar duidelijk een toegevoegde waarde heeft, zo liet een provinciale woordvoerder vandaag weten.

Gelderland besloot eerder geen geld meer aan schaapskuddes te besteden. Natuurbeheerders zochten mede daarom naar een goedkopere manier van begrazing.

Verontwaardiging

Toen een van de herders daardoor een klus kwijtraakte en aankondigde dat hij zijn schapen moest laten slachten, stak een storm van verontwaardiging op.

Natuurmonumenten zocht alsnog een oplossing voor de herder, maar stelde wel dat er samen met overheden een financieel toekomstplan moest worden gemaakt.

Biodiversiteit

Als schapen heidevelden begrazen, is dat goed voor de biodiversiteit van die droge zandgronden. Maar het hoeden van een schaapskudde is duurder dan de inzet van machines of het tijdelijk inzetten van een kudde als een soort grasmaaier.

Gelderland wil natuurbeheerders die kiezen voor een herder met een kudde financieel helpen. Volgens Natuurmonumenten is een herder een ‘romantisch zinnebeeld van grote cultuurhistorische waarde’.

In Gelderland lopen op dit moment dertien schaapskuddes. Natuurbeheerders die een herder inschakelen, kunnen bij de provincie een aanvraag doen om de meerkosten terug te krijgen.

ANP