Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) wil dat de overheid kiest voor I&R-tarieven voor schapen- en geitenhouders volgens het principe ‘de gebruiker betaalt’. Een bedrag van maximaal 15 euro per UBN is voor het Platform acceptabel.

Op dit moment betaalt iedere houder van schapen of geiten een vast bedrag van 33,50 Euro per jaar, ongeacht het aantal dieren of mutaties. De kleinschalige houders, die gezamenlijk voor minder dan 10 procent van het aantal vervoersbewegingen zorgen, betalen hiermee meer dan 80 procent van de I&R kosten, aldus Platform KSG. Omdat de overheidssubsidie wegvalt, moet er vanaf 2014 een hoger bedrag worden opgebracht. In totaal ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Binnenkort zal het Ministerie van EZ een besluit nemen over de nieuwe I&R tarieven. Het Platform KSG maakt zich sterk voor de toepassing van het principe ‘de gebruiker betaalt’. Het doel van het I&R systeem is tracering van dierbewegingen ten einde risico’s voor de verspreiding van dierziekten en zoönosen zo veel mogelijk te beperken. Mutaties in het I&R systeem zijn gerelateerd aan vervoersbewegingen en daarmee ook aan de risico’s van verspreiding van ziek