De Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) bekijkt de mogelijkheden de rundveesector geheel vrij te maken van leptospirose.

“We werken een plan uit om te bepalen wat de beste strategie is om het aantal besmette dieren met leptospirose op zoogkoeien- en stierenbedrijven te verlagen”, vertelt DKR-secretaris Jan Klaver, werkzaam bij het Productschap Vee en Vlees.

Als alle runderen in Nederland vrij zijn van leptospirose, bespaart dat de rundveesector veel geld door lagere diergezondheids- en monitoringskosten. In de melkveesector is 99 procent van de runderenbedrijven vrij van lepto. Bij hobby- en vleesveeboerderijen, komt leptospirose op twee procent van de bedrijven nog voor.