Paardenmarktorganisaties gaan zich juridisch laten bijstaan om hun beleid om trekpaarden met gecoupeerde staarten te weren, ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Dit is de uitkomst van overleg tussen de paardenmarkten en dierenbeschermingsorganisatie Eyes on Animals.
Na een jarenlang gedoogbeleid en een opstootje met trekpaardenhandelaren op de Hedelse paardenmarkt eind 2014 waarbij inspecteurs van Eyes on Animals bedreigd werden, gaan de paardenmarkten nu juridisch advies inwinnen over hoe en of hun huisregel om paarden zonder staart te weren, succesvol te handhaven is.