Er komt een overgangsperiode voor het gedogen van de zogenaamde besloten keuringen waarbij de deelnemende schapen/geiten niet tegen Q-koorts zijn gevaccineerd. Deze periode duurt 6 weken en loopt vanaf 2 juli 2014 tot en met 13 augustus 2014.

Dit meldt het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) na contact met het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Gedurende deze periode wordt niet handhavend opgetreden.

De overgangsperiode geldt voor iedere organisator van keuringen van schapen of geiten. Eind van deze week stuurt EZ een brief aan de koepelorganisaties in de schapen- en geitensector, waaronder het Platform KSG.

In de afgelopen jaren heeft de overheid gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor besloten keuringen. Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts. Het ministerie heeft aangekondigd dat zij deze gedoogsituatie wil beƫindigen.

Het Platform KSG heeft zich jarenlang ingespannen om besloten keuringen te kunnen houden zonder verplichte Q-koortsvaccinaties.