Border Collie trainingscentrum ‘Twentsehoek’ verzorgt volgend jaar een opleiding schaapherder.

Tegenwoordig worden steeds vaker schaapskudden ingezet bij allerlei vormen van begrazing, onder andere gebieden van het waterschap maar ook stadsparken, industrieterreinen en wegbermen. ,,Het kunnen werken met een hond is een eerste vereiste maar daarnaast is het heel belangrijk het gedrag van schapen te verstaan”, vertelt Greet Abbink van Twentsehoek. ,,Ook is het belangrijk goede kennis van schapenziekten te hebben, zelf bij de geboorte van lammeren kunnen helpen, een goede kennis hebben van de regelgeving maar ook een goed aanspreekpunt zijn voor toeristen of bewoners in het gebied waar men werkt.”

Deze opleiding wordt gegeven door Border Collie trainingscentrum TwentseHoek. ,,Ons bedrijf heeft ruim 25 jaar ervaring in het hoeden van een grote schaapskudde in een hoogveengebied.”
Inleiders bij de lesdagen zijn onder meer schapendokter drs. Frank Glorie, verzekeringsman Ruud Kaak, veehandelaar Tom te Boome, en schapenkeurmeester Harry Roekevisch.

De opleiding bestaat uit ca. 8 theorie dagen en 8 praktijkdagen en extra excursies. (wijzigingen onder voorbehoud) Tijdens de praktijkdagen leert de cursist o.a. het werken met een hond, scheren, bekappen, oormerken aanbrengen, helpen bij geboortes, ontwormen en toepassen van medische handelingen en vooral het inzicht krijgen in begrazing, het terrein beoordelen en een begrazingsplan kunnen maken. Ook zullen er een aantal excursies zijn naar reeds bestaande projecten.

De opleiding begint in februari 2015 en er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Meer info is te vinden op onze website: www.twentsehoek.nl/cursussen/opleiding-schaapherder