Het antibioticumgebruik in de schapen- en geitenhouderij is heel laag. Toch gaat er bij schapen- en geitenhouders het nodige mis rondom antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek dat de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ.

Gemiddeld is het antibioticumgebruik bij schapen- en geitenboerderijen ruim 0,5 dierdagdoseringen per jaar (DDD/j) op niet-melkleverende bedrijven. Een DDD/j van 0,5 betekent dat alle dieren op het bedrijf in dat jaar in theorie een halve dag met antibiotica zijn behandeld.

Niet vlekkeloos

Overigens bleek uit het onderzoek van de GD ook dat niet alles rondom het voorschrijven, toedienen en registreren van antibiotica bij schapen- en geitenhouders vlekkeloos verloopt. De identificatie en registratie (I&R) van de dieren was lang niet altijd in orde. Ook schreven dierenartsen te vaak tweede keusmiddelen voor. En ook heeft de GD aanwijzigingen dat een deel van de beroepsmatige schapenbedrijven antibiotica ontvangen vanuit andere kanalen dan de eigendierenartsenpraktijk.