Staatssecretaris Dijksma (EZ) staat toe dat kinderboerderijen jonge geiten blijven onthoornen.

Volgens het huidige Ingrepenbesluit is onthoornen van geitlammeren niet toegestaan. Lammeren die niet bestemd zijn voor de melkproductie mogen niet worden onthoornd. Toch gebeurt dat dikwijls op kinderboerderijen omdat dat veiliger geacht wordt voor de jonge bezoekers. ,,In die situatie vind ik dat indien pijnbestrijding wordt toegepast acceptabel, temeer daar het gaat om kleine aantallen”, schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Ik zal het toestaan van het onthoornen van lammeren op kinderboerderijen regelen in het Besluit Diergeneeskundigen.”

Melkgeiten

Overigens mogen ook commerciĆ«le melkgeitenhouders van Dijksma hun lammeren blijven onthoornen. ,,Conform de situatie bij melkvee heb ik afgesproken dat het onthoornen vooralsnog blijft toegestaan. De sector maakt afspraken met de KNMvD over pijnbestrijding en zorgt voor een goede naleving en toezicht. Daarbij wordt eveneens bezien of het toedienen van de pijnbestrijding onder voorwaarden door de houder zelf kan worden gedaan.”