Een groep fokkers van Belgisch witblauwen in Zuid-Nederland keert het stamboek de rug toe en richt een nieuwe vereniging voor fokkers van Belgische witblauwen op. De fokkers zijn het oneens met de keuze van het stamboek om routinematige keizersnedes via fokkerij terug te dringen.

Ook over andere zaken zijn de fokkers ontevreden zoals de afdracht naar de regio’s, de afhankelijkheid van CRV en de organisatie van een nationale prijskamp.

De nieuwe vereniging staat volledig achter het fokdoel van het moederstamboek in het BelgischeCiney (B). Dat impliceert behoud van de vleeskwaliteiten door noodzakelijk gebruik te maken van de standaard keizersnede.

Klik hier voor de website van de nieuwe vereniging