De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) en boerenorganisatie LTO verschillen van mening over het betalen van de 1,6 miljoen euro die het I&R-systeem voor schapen en geiten per jaar kost.

LTO-Nederland wil dat schapenhouders jaarlijks één bedrag betalen voor de I&R en geen heffing per melding. Economische Zaken heeft juist dat laatste voorgesteld.

LTO stelt voor jaarlijks 22 euro te heffen bij houders van 1-20 schapen en 50 euro bij houders van 21-50 schapen.

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) is tegen een vast bedrag per jaar en wil alle kosten van het systeem dekken door schapen- en geitenhouders uitsluitend te laten betalen voor het doen van meldingen.