Het Louis Bolk Instituut (LBI) onderzoekt of je met beplanting in of om uitloopterreinen voor kippen de kans op het overbrengen van vogelgriep (Aviaire Influenza ofwel AI) van wilde watervogels naar kippen, kunt verkleinen.

Het LBI is een onderzoek gestart naar welke wilde vogels aanwezig zijn in kippenuitlopen. De onderzoekers willen weten welke rol risicovogels als watervogels spelen bij het overbrengen van vogelgriep (AI).

Het onderzoek wil een relatie leggen tussen de beplanting en de aanwezigheid van risicovogels. LBI wil uitzoeken of het verschil uitmaakt of de aanplant bestaat uit gras, een boomgaard, miscanthus of wilgenplantage.

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor het praktijknetwerk ‘Bomen voor Buitenkippen’.

Bron: Nieuwe Oogst