Landbouworgnaisatie LLTB vraagt schapenhouders mee te werken aan een onderzoek naar Cydectin resistentie dat in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en Provinos Schapenadviesgroep wordt uitgevoerd.

Samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht wordt in de regio Limburg een studie opgezet naar de werkzaamheid en mogelijke resistentie ontwikkeling bij maagdarmwormen tegen Cydectin orale oplossing bij schapen. Verleden jaar heeft één bedrijf Cydectin resistentie gemeld en de vraag is of dit op meer bedrijven voorkomt.

De LLTB zoekt hiervoor schapenbedrijven (met meer dan 15 ooien) die mee willen doen aan het onderzoek. Bij het onderzoek wordt eerst een mengmonster van de mest van de schapen (ooien en lammeren) op wormeieren onderzocht. Bij hoge eitellingen worden opnieuw individuele mestmonsters genomen van 15-20 schapen. Deze 15-20 schapen worden behandeld met moxidectine (Cydectin) en gemerkt (merkspray of halsband).

Na 10-14 dagen worden opnieuw mestmonsters van dezelfde individuele schapen verzameld en bekeken of het aantal wormeieren afgenomen is.

Aanmelden kan bij:

Judith van Andel, Dierenarts Provinos Schapenadviesgroep, via info@provinos.nl of 06 – 22 70 81 10.