In de schapenhouderij loopt een onderzoek naar het medicijngebruik. De onderzoekers hopen duidelijk te maken dat de schapenhouderij gunstig afsteekt ten opzichte van andere veehouderijsectoren.

,,De schapensector steekt in antibioticagebruik naar verwachting gunstig af bij de grote veehouderijsectoren. Concreet inzicht in het gebruik van antibiotica en eventuele verbeterpunten daarin ontbreekt echter. Dit geldt ook voor wormmiddelen”, zegt Jan Verkaik van onderzoeksteam PPS Kleine Herkauwers. Dit is een samenwerking tussen de schapensector (via voormalig PVE), diverse Nederlandse kennisinstellingen en het ministerie van Economische Zaken. In het onderzoeksteam zijn vertegenwoordigd: Wageningen UR, Faculteit Diergeneeskunde en GD.
,,De Nederlandse schapensector claimt een groen imago! Het zien van schapen in natuurgebieden en in de weide draagt ongetwijfeld bij aan het positieve beeld dat de gemiddelde burger van deze agrarische tak heeft.Het is belangrijk dat de sector dat groene imago waarmaakt! Er is veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van diergeneesmiddelen in de veehouderij.”