Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) begint binnenkort een DNA onderzoek naar bloedspreiding binnen het Fries roodbont runderras.

Het Friese Roodbonte Vee was eind vorige eeuw bijna verdwenen. Er waren maar weinig fokdieren over. Het ras is met hulp van sperma van stieren uit de genenbank weer op de huidige grootte van bijna 500 dieren gebracht. Binnen het ras onderscheidt de stichting vijf stierenlijnen: de “Jet” lijn, de “Koos” lijn, de “Marco-Kei” lijn, de “Surfenne” lijn en een “Lichtbonte” lijn. Het CGN heeft in de afgelopen jaren de genetische variatie in het Fries Hollands ras, in het Blaarkop ras en in het MRIJ ras vastgesteld met behulp van DNA onderzoek. Het is de bedoeling om daar nu de genetische variatie in het Fries Roodbonte Vee aan toe te voegen. Voor het onderzoek zijn 25 stieren uit de genenbank geselecteerd; van elke lijn vijf. Uit een doses sperma wordt hun DNA gehaald.