Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met de politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming 1 ezel, 1 pony, 4 honden, 1 geit, 1 hangbuikzwijn en enkele konijnen, ganzen, kippen en katten weggehaald bij een dierhouder in Augustinusga (Fr.).

Er werd niet goed voor de dieren gezorgd, de dierhouder is hier herhaaldelijk op gewezen. Omdat de man ook verdacht wordt van een aantal eerdere overtredingen is hij vanmorgen aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige medische verzorging en voeding krijgen. Alle kosten van de verzorging zijn voor rekening van de dierhouder.

Kans gekregen

De dierhouder in Augustinusga heeft de afgelopen 1,5 jaar verschillende keren de kans gekregen de leefomstandigheden voor zijn dieren te verbeteren. Omdat hij dit niet of niet goed deed zijn er al vaker dieren weggehaald en zijn er tegen de dierhouder bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen genomen. Omdat vandaag bij hercontrole bleek dat de leefomstandigheden van de dieren nog steeds niet goed is zijn alle dieren van de man nu weggehaald op last van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken.