Minirunderen krijgen niet altijd een plek binnen een bestaand stamboek. Zoals Dexter of Dahomeys uit Nederlandse fokrichtingen (kruisingen), Engelse dwergrunderen en Afrikaanse dwergzeboes. Omdat de belangstelling voor mini runderen groeit, is het wenselijk dat er een vereniging komt, die de leden kan ondersteunen in keuzes voor fokmateriaal en voorlichting kan geven rik de over de houderij. Hendrikjan Janssen en Dirk de Wild, beiden enthousiast houder van mini runderen, pakken deze handschoen op. Het je interesse, mail hendrikjanmar@gmail.com

Lees meer.