Het Platform KSG (kleinschalige schapen- en geitenhouders) heeft in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een protocol voor de import van fokschapen en -geiten opgesteld. Doel van het protocol is om op een praktisch haalbare wijze de risico’s bij import zo veel mogelijk te beperken.

Het protocol is nu in concept beschikbaar. Het concept wordt ter goedkeuring voorgelegd aan algmene ledenvergadering van het Platform KSG die op 27 mei 2013 wordt gehouden.

Iedere aanvoer van dieren brengt een risico met zich mee op insleep van ziekten en in- en uitwendige parasieten en bacteriën, die resistent zijn voor geneesmiddelen. Bij de import van dieren hebben we bovendien te maken met ziekten en aandoeningen die in ons land (nog) niet voorkomen. Om ellende te voorkomen is uiterste voorzichtigheid geboden.

Het protocol voorziet onder meer in een gezondheidsinspectie voorafgaand aan het transport, waaronder een CL test in het land van herkomst, het bekappen en ontwormen na aankomst, een qurantaineperiode van minimaal twee weken en een observatieperiode van een half jaar.

Het complete protocol staat op de site van Platform KSG