Bij een stal in het Gooi is Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden van de locatie worden niet vervoerd. Op de locatie in regio het Gooi gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich uit middels abortus en in dit geval ook bij een paard neurologische verschijnselen heeft veroorzaakt.

Een paard is gezien het verloop van de ziekte geƫuthanaseerd. De Gezondheidsdienst heeft na onderzoek bevestigd dat het gaat om EHV1. Dit onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekte verschijnselen zichtbaar waren.

De paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten en tevens is het bedrijf direct op slot gegaan. De paarden op de locatie zijn de laatste weken zeer beperkt met andere paarden in contact geweest. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico. De contactadressen zijn ingelicht en de paarden staan dagelijks onder controle van een dierenarts. Een tweede paard met lichte temperatuursverhoging is ook getest op het voorkomen van rhinopneumonie en is negatief getest.

Paardenhouders kunnen hun dieren zelf controleren door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Bron: Sectorraad Paarden