Nederlandse burgers willen zelf meer bijdragen aan natuur en zien natuur als een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven in de directe leefomgeving. Wel verschillen de meningen over wat nou natuur is. Twee derde van de Nederlanders beschouwen schapen in de wei ook als natuur.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Veldkamp in opdracht van Economische Zaken (EZ). Het onderzoek is onderdeel van de tussenstand over het natuurbeleid die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dijksma noemt het ‘goed nieuws’ dat mensen zelf meer willen doen aan natuur. In het onderzoek geeft 65% van de ondervraagden aan dat burgers meer aan natuur willen en kunnen doen. Dat past bij de weg die de overheid is ingeslagen in een andere omgang met natuur. En onderschrijft de waarde die men aan natuur hecht voor het welzijn. Na de aanwezigheid van familie en vrienden, staat natuur op de tweede plek. Daarbij is een goede omgang met de natuur voor 67% van de ondervraagden van wezenlijk belang voor hun kinderen en kleinkinderen.

Advies Raad Leefomgeving

Het benutten van zelforganiserend vermogen is een van de pijlers van de natuurvisie van Dijksma. Door samenwerking tussen burgers, boeren, bedrijven en maatschappelijke organisaties is al een enorme variatie aan initiatieven ontstaan: van particuliere wildzaaiacties in stedelijke graslandjes tot professionele vergroening van internationale productie- en handelsketens. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat er meer nodig is. Zo heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur geadviseerd de investeringen in natuurgebieden meer te richten op verbetering van de condities voor soortenrijkdom, en minder op behoud van individuele soorten. Dijksma wil dit advies opvolgen.

Nationale Natuurvisie

Natuur moet veerkrachtiger, tegen een stootje kunnen en goed samen gaan met ondernemend Nederland. Dat betekent dat bedrijven de mogelijkheid moeten hebben uit te breiden als de natuur daar geen schade van ondervindt. Uit het onderzoek van bureau Veldkamp blijkt dat 55% van de ondervraagden het een goed idee vindt dat bedrijven meer aan natuur doen. Dijksma: “We gaan de goede kant op met onze natuur. Vooral omdat burgers, ondernemers en organisaties laten zien de handschoen gezamenlijk op te pakken. Natuur is recreatie, maar zorgt ook voor ondernemerschap en banen. En we gaan door op deze ingeslagen weg om volgend jaar tot een breed gedragen nationale natuurvisie te komen.”