Boeren in Friesland lijden veel schade doordat muizen hun grasland kapot maken.

De muizenschade op grasland in met name Zuidwest-Friesland loopt in de miljoenen euro’s. De muizenplaag treft ongeveer 100 melkveehouders. In 2004 kampte het gebied ook met een muizenplaag. Het Faunafonds keerde toen eenmalig zo’n 2,5 miljoen euro uit. Boerenorganisatie LTO Nederland en de provincie Friesland vragen om een ontheffing van het zogenoemde scheurverbod voor tenminste twee maanden.

Individuele bedrijven kunnen de schade herstellen door voor ongeveer 1.000 euro per hectare herinzaai te doen, Als dat kan zolang er geen vorst is, voorkomen ze daarmee een veel ernstigere schade van opbrengstderving van tenminste de eerste twee snedes in het voorjaar 2015.