Het ministerie van EZ laat een kippenbedrijf in Lochem met 85.000 hennen ruimen na de constatering van milde vogelgriep.

Op het bedrijf met uitloophennen is AI (aviaire influenza) van de H7-variant geconstateerd. Het virus is gevonden in monsters die door de dierenarts van het bedrijf waren ingezonden omdat er in één van de stallen sprake was van een daling van de voederopname en de eierproductie. Ook was er een verhoogde uitval.

Vanaf vandaag geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Lochem een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Andere bedrijven

Binnen het gebied liggen drie andere pluimveebedrijven. De dieren op deze bedrijven zullen de komende dagen worden gecontroleerd op vogelgriep.

De bedrijven moeten de komende tijd al het pluimvee binnen houden. Deze verplichting geldt niet voor houders van hobbykippen.