Stalmest werkt het beste als het afkomstig is van dieren die het gras hebben gegeten van het perceel waar je de mest opbrengt. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit.

Internationaal staat dit verschijnsel bekend als ‘home field advantage’. Het komt er op neer dat organische stof het beste wordt afgebroken op de plek waar het vandaan komt. Onderzoekers van Wageningen Universiteit onderzochten dit met stalmest.

Ze vonden dat op percelen 20 procent meer stalmest respectievelijk 14 procent meer stikstof werd omgezet als stalmest werd gebruikt van koeien waarvan het voer afkomstig was van dezelfde percelen.

Onderzoeker Ron de Goede gaat er van uit dat het thuisvoordeel niet alleen geldt voor stalmest, maar ook voor drijfmest en mest van andere diersoorten. ,,Ik denk het vooral van belang is dat er gedurende een reeks van jaren mest van dezelfde kwaliteit is gebruikt, en het bodemleven zich aan die voedselbron heeft aangepast.”

Bron: De Voor