De mens begon 8.000 jaar geleden – vroeger dan algemeen werd aangenomen – met het bemesten van de bodem.

Dat blijkt uit Brits onderzoek. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen. Zo zouden de vroege landbouwers ontdekt kunnen hebben dat de bodem vruchtbaarder was op plaatsen waar dieren stonden.

Een team Britse onderzoekers onder leiding van archeobotaniste Amy Bogaard van de universiteit van Oxford nam stalen in landbouwbodems van 4.400 tot 7.900 jaar oud. Ze reisden daarvoor van Griekenland tot Denemarken. De bodemanalyses leerden dat 8.000 jaar geleden landbouwgronden al werden bemest. Dat werd aangetoond door de verhoogde aanwezigheid van het zeldzame isotoop stikstof-15 dat in mest en in planten die mest toegediend kregen, waargenomen wordt. In dit geval in resten van graansoorten en peulvruchten.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk blad ­Proceedings of the National ­Academy of Sciences.

Bron: Vilt.be