Eieren van hobbykippen hebben hogere dioxine- en PCB-gehalten dan eieren die in de winkel worden verkocht. Als je niet meer dan drie eieren per week eet, kan dat geen kwaad.

De hogere dioxinegehaltes blijken uit onderzoek van Rikilt Wageningen UR in samenwerking met de GGD’s, het RIVM en de NVWA.
Het onderzoek werd uitgevoerd na de commotie die vorig jaar ontstond in Harlingen toen bleek dat de eieren van hobbydierhouders daar te hoge dioxinegehalten bevatten.

Het onderzoek van Rikilt is uitgevoerd onder 62 hobbymatige kippenhouders verspreid over het hele land. Het Rikilt vond in de helft van de genomen monsters te hoge gehalten. Er zijn geen regionale verschillen aangetoond en geen duidelijke bronnen voor de besmettingen. De onderzoekers melden dat uit eerder onderzoek al wel is gebleken dat de opname van grond door de dieren de belangrijkste besmettingsbron is voor de kippen. Eerder onderzoek heeft ook aangetoond dat eieren van buitenlopende kippen over het algemeen hogere dioxinegehalten bevatten dan de eieren van kippen in kooien.

De onderzoekers bevelen de hobbydierhouders maatregelen aan om de opname van grond door de dieren zoveel mogelijk te beperken. De kippenhouders zouden de grond in de ren kunnen vervangen, of tegels kunnen leggen in de ren. Het voer zou niet uitgestrooid moeten worden over de grond, maar moeten worden aangeboden in een voerbak. Oude stookplaatsen of plaatsen waar vroeger veel as uit de kachel werd uitgestrooid, zouden moeten worden verwijderd.

Het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA adviseert consumenten zich te houden aan het advies van het Voedingscentrum. Als consumenten zich houden aan het advies van drie eieren per week is het gezondheidsrisico verwaarloosbaar klein.